Zmeny v obchodnej spoločnosti

V súvislosti s existenciou a fungovaním obchodných spoločností prichádza často k nevyhnutných zmenám, preto našim klientom poskytujeme aj služby týkajúce sa zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri ako sú zmena obchodného mena spoločnosti, zmena sídla spoločnosti, vymenovanie alebo odvolanie konateľa, premena menovitej hodnoty vkladov a základného imania, zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti, prevod obchodného podielu, doplnenie predmetu činnosti a mnohé ďašie zmeny podľa Vašich predstáv.

Zmena obchodného mena, sídla, konateľa - 149,- EUR

Prevod obchodného podielu (zmena spoločníka) - 199,- EUR

Doplnenie predmetov činností - od 199,- EUR*

Cena zahŕňa:

  • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra
  • zaplatenie súdneho poplatku za zápis zmeny do obchodného registra
  • notárske poplatky

*Cena nezahŕňa správne poplatky za vystavenie Osvedčenie o živnostenskom oprávnení na doplnené predmety činnosti