Predaj Ready made spoločností

*Cena zahŕňa:

  • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti do obchodného registra (zmena obchodného mena, sídla, konateľa, spoločníka)
  • zaplatenie súdneho poplatku za zápis zmeny do obchodného registra
  • notárske poplatky

Informácie o ponuke ready made spoločností registrovaných ako platci DPH osobne.

Ponuka založených spoločností

IČONázovSídloDátum zápisuPlatca DPHPrice*Stav
46 746 986 TRUSSIA, s.r.o. Bratislava 11.07.2012 nie 500,- EUR rezervovaná