Obchodná spoločnosť v Bratislave

EFG Bratislava, s. r. o.
Seberiniho 9, 821 03 Bratislava
(City Hotel Bratislava, Second Floor, Suite 243)

Mobile: +421 917/953 129, +421 917/953 130
Web: www.obchodnaspolocnost.sk
Email: bratislava@obchodnaspolocnost.sk